photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Dzień Wydziału oraz XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów

Nawiązując do wieloletniej tradycji, w dniu 20-22 maja 2014r. odbędzie się corocznie organizowany Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji połączony z XXIII Międzynarodową Konferencją Naukową Studentów. Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji (WIP) i Koło Naukowe WIP oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, kontynuując wieloletnią tradycję, organizują również w bieżącym roku Dni Wydziału Inżynierii Produkcji (20 – 22 maja […]

 • czwartek 6.03.2014

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków – konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Czesława Waszkiewicza

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI KATEDRA MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ    INŻYNIERIA ROLNICZA W POLSCE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW  z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. inż. CZESŁAWA WASZKIEWICZA Konferencja organizowana jest z okazji 70-lecia prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wieloletniego dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i kierownika […]

 • poniedziałek 16.12.2013

Wykład SQCDME Management – find out what does it stand for us!

SQCDME Management – find out what does it stand for us! Management in Operations is very complex and responsible role in every company… but what exactly does it mean? What are the biggest, daily challenges? How does the roadmap of Operations look like? There is a lot of matters  that could surprise you! Join our […]

 • piątek 18.04.2014

Życzenia wielkanocne

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób szczerze życzą Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji

 • środa 16.04.2014

Zajęcia w dniu 24 kwietnia

Zgodnie z organizacją roku akademickiego, w dniu 24 kwietnia 2014r. (środa) zajęcia dydaktyczne będą prowadzone według planu czwartkowego.  W związku z tym, w tym tygodniu będą „dwa czwartki” dzień po dniu.

 • piątek 11.04.2014

Laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych

W Zakładzie Gospodarki Energetycznej powstaje na potrzeby naukowo-dydaktyczne laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych.  Pierwszy, zakończony, etap budowy to unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda. Układ termodynamiczny, hydrauliczny i pomiarowy są zintegrowane w kompletny system za pomocą sterownika zarządzającego wariantami oraz nastawami parametrów pracy urządzenia. W układzie termodynamicznym przewidziano opcjonalnie włączanie: dodatkowego wstępnego skraplacza, […]

 • poniedziałek 7.04.2014

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne uzyskał akceptację Dyrekcji Generalnej, otrzymując statut projektu strategicznego o zasięgu krajowym. Celem projektu jest budowa systemu dostępu do usług leśnych wysokiej jakości. W skład zespołu projektowego weszli: Jerzy Kapral Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji DGLP, Jerzy Fijas Zastępca Dyrektora RDLP w Gdańsku, Andrzej Schleser Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w […]

 • piątek 4.04.2014

Płatne staże zawodowe 2014

Kolejny nabór w edycji 2014r. na płatne staże zawodowe w ramach projektu:  „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”  Staże przeznaczone są dla studentów następujących kierunków: Technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji), Technologii drewna (Wydział Technologii Drewna) Biotechnologii (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu).

 • wtorek 1.04.2014

Nagroda „AGROIMPULS” dla Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa, za opracowanie i wdrożenie do produkcji typoszeregu glebogyezarek,  kultywatorów i zbieraczy kamieni, w dniu 7 marca 2014r. przyznał Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW w Warszawie nagrodę „AGROIMPULS”. Nagroda została wręczona na Targach „AGROTECH” w Kielcach.  

 • środa 26.03.2014

Sale wolnego dostępu do internetu

Informujemy, że Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki udostępnia studentom naszej Uczelni sale komputerowe wolnego dostępu w budynku 34 III piętro. Grafik udostępniania znajduje się na drzwiach pok. 3/28 bud. 34. Sale wyposażone są w nowe komputery o parametrach: Intel Core i5-3570 (Quad-Core) Pamięć RAM 8 GB. Na komputerach zainstalowana jest szeroka gama programów statystycznych i […]

 • czwartek 20.03.2014

Rekrutacja na studia magisterskie wymienne w Kijowie

Rozpoczynamy rekrutację na studia magisterskie (II stopnia) wymienne do: NATIONAL UNIVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINEEDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE OF ENERGETICS AND AUTOMATICSw Kijowie. Studia przeznaczone są dla studentów kierunku TEO II stopień i prowadzone są według indywidualnego programu studiów opracowanego dla specjalności energetyka i automatyka biosystemów. Realizowane są wspólnie przez Wydział Inżynierii […]

 • niedziela 9.03.2014

XXVIII Letnia Szkoła Naukowa Metodologii Nauk Empirycznych

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW Katedra Podstaw Inżynierii SGGW Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej zapraszają na XXVIII Letnią Szkołę Naukową Metodologii Nauk Empirycznych Zakopane, 12 – 14 maja 2014 Szkoła objęta patronatem Komitetu Techniki Rolniczej PAN Honorowy Naukowy Kierownik Szkoły Prof. dr hab. Stanisław Pabis Kierownik Szkoły Prof. dr hab. Małgorzata Jaros tel.: 22 59-34-613 e-mail: malgorzata_jaros@sggw.pl […]

 • wtorek 25.02.2014

Nabór wniosków w ramach programu „Innowacje w zakresie zielonych technologii”

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego dla Polski „Innowacje w zakresie zielonych technologii”. Operatorem Programu jest Innovation Norway (państwowa instytucja podlegająca Norweskiemu Ministerstwu Handlu i Przemysłu, posiadającą swoje biura na całym świecie, w tym w Warszawie). Cel i obszary programu: Głównym celem programu jest […]

 • wtorek 25.02.2014

Copyright © 2009 - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

*Zaloguj się*
- kontakt z administratorem -