photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Inżynieria rolnicza w Polsce na przełomie wieków – konferencja z okazji jubileuszu 70-lecia profesora Czesława Waszkiewicza

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI KATEDRA MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ    INŻYNIERIA ROLNICZA W POLSCE NA PRZEŁOMIE WIEKÓW  z okazji jubileuszu 70-lecia prof. dr. hab. inż. CZESŁAWA WASZKIEWICZA Konferencja organizowana jest z okazji 70-lecia prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wieloletniego dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i kierownika […]

 • poniedziałek 16.12.2013

Współpraca badawcza z Rosją w ramach programu ERA.Net RUS PLUS

logo-eranet-rus

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o możliwości rozwoju współpracy badawczej z Rosją w ramach programu ERA.Net RUS PLUS. Szczegółowa dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/eranet-rus-plus/aktualnosci/art,2800,era-net-rus-plus-otwarcie-naboru-wnioskow-w-sciezce-st.html Tematyka konkursu:   1. Nanotechnologies 1.1 Advanced nano-sensors for environment and health 1.2 Novel functional nanomaterials based on design and modelling 1.3 Nanomaterials for efficient lighting  2. Environment/climate change […]

 • środa 16.07.2014

Informacja o aktualnych Konkursach na Międzynarodowe Projekty Badawcze – lipiec 2014

miedzynarodowe

Informujemy Państwa, że aktualnie uruchomionych jest wiele Konkursów na Międzynarodowe Projekty Badawcze realizowanych m.in. przez Komisję Europejską, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Plik z informacjami szczegółowymi o konkursach.  

 • poniedziałek 14.07.2014

Wakacyjny dyżur dziekanatu

W okresie wakacyjnym od 15 lipca do 31 sierpnia dziekanat będzie czynny pn-pt w godzinach 9.00-14.00

 • poniedziałek 14.07.2014

Rekrutacjia 2014 na Stacjonarne Studia Doktoranckie

indeks-doktoranta

Z dniem 1.10.2014 r. planuje się uruchomienie na Wydziale Inżynierii Produkcji Stacjonarnych Studiów Doktoranckich. Studia będą trwać 4 lata od daty ich rozpoczęcia. Uczestnikiem studiów może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera. Warunki i tryb rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziedzina: nauki […]

 • sobota 5.07.2014

Nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu

logo-life

Komisja Europejska ogłosiła nabór do programu LIFE (w perspektywie finansowej 2014-2017) na rzecz Środowiska oraz Klimatu, pakiety aplikacyjne http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/formularze-wnioskow/dofinansowanie-ze-srodkow-komisji-europejskiej/ oraz więcej szczegółów tutaj. http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/june/index.htm#call2014 Nabór dotyczy „tradycyjnych” projektów, projektów przygotowawczych, projektów zintegrowanych, projektów pomocy technicznej oraz projektów służących budowaniu potencjału. Tematy priorytetowe dla projektów „tradycyjnych” są dostępne w wieloletnim programie prac LIFE 2014-2017: Wieloletni program […]

 • środa 2.07.2014

II edycja studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”

Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchamia od 1 października 2014 roku drugą edycję trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej”. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnień eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady […]

 • środa 2.07.2014

Wydziałowe Seminarium Naukowe

Wydziałowe Seminarium Naukowe

W dniu 24 czerwca (wtorek) 2014 roku o godz. 9:15, na Wydziale Inżynierii Produkcji w sali 219 (budynek 21) odbędzie się seminarium naukowe, na którym referat wygłosi: mgr inż. Rafał Plewa p.t. „System monitorowania stanu upraw rolnych z wykorzystaniem lekkich bezzałogowych statków powietrznych – UAV” Serdecznie zapraszam pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich i studentów. Prodziekan ds. […]

 • piątek 20.06.2014

Oferta pracy dla absolwenta WIP

Warszawa, 5 czerwca 2014 FIRMA    METALBUD NOWICKI  sp. z.o.o.  (RAWA MAZOWIECKA) OFERUJE MIEJCE PRACY DLA ABSOLWENTA WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI (szczególnie  po  kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji) lub studenta ostatniego roku studiów na tym kierunku   Wskazana  znajomość branży mięsnej lub praktyka  w  zakładzie przemysłu  mięsnego   Kontakt/informacje mgr inż. Wojciech Kuba  tel. 606 716 329 wojciech.kuba@wp.pl Ogólnych […]

 • poniedziałek 16.06.2014

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/15

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015 należy składać w Dziekanacie WIP do 15 września 2014 r. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia […]

 • czwartek 12.06.2014

Wykłady Soft Skills dla wszystkich uczestników programu stażowego

Obowiązkowe wykłady Soft Skills dla wszystkich uczestników programu stażowego w Projekcie „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”  odbędą się: 25 i 26 czerwca 2014r. (środa i czwartek) w godz. 12 – 16, sala 0/23 bud.34 Wykłada dr Henryk Raszkiewicz  Koordynator Zadania 2  Prof. Andrzej […]

 • czwartek 12.06.2014

Zaproszenie na recital fortepianowy

Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiegow Warszawie zaprasza na recital fortepianowy MACIEJA WOTY studenta klasy fortepianu prof. Jerzego Sterczyńskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie czwartek, 12 czerwca 2014, godzina 17.00 Muzeum SGGW, ul. Nowoursynowska 161 gmach Biblioteki Głównej SGGW, wejście C, I piętro

 • poniedziałek 9.06.2014

Wydziałowe Seminarium Naukowe

wiatrołom-01

W dniu 10 czerwca (wtorek) 2014 roku o godz. 9:15, na Wydziale Inżynierii Produkcji w Auli im. prof. Józefa Kuczewskiego (budynek 18) odbędzie się seminarium naukowe, na którym referat wygłosi: dr inż. Jacek Brzózko p.t. „Metoda prognozowania wydajności maszynowego pozyskiwania drewna poklęskowego na podstawie cech uszkodzonej powierzchni leśnej ” Serdecznie zapraszam pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich […]

 • środa 4.06.2014

Copyright © 2009 - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

*Zaloguj się*
- kontakt z administratorem -