Sylabusy

Sylabusy – studia stacjonarne II stopnia

Sylabusy przedmiotów realizowanych na studiach stacjonarnych II stopnia

 

Technologie Energii Odnawialnej

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Analiza Rynku Energii
Witold Włodarczyk
89.0 KiBod 2012157
Ćwiczenia terenowe
Dariusz Czekalski
79.0 KiBod 2012134
Globalne Procesy Klimatyczne
Szymon Malinowski
58.0 KiBod 2012129
Globalny rozwój energetyki
Bronisław Słowiński
235.9 KiBod 2012199
Gospodarka Finansowa Samorządów
Piotr Borowski
201.1 KiBod 2012123
Hybrydowe systemy energetyczne
Paweł Obstawski
243.2 KiBod 2012283
Infrastruktura Energetyczna Obszarów Wiejskich
Tomasz Bakoń
49.2 KiBod 2012145
Inżynieria Środowiska
Jerzy Jeznach
203.5 KiBod 2012149
Jakość energii
Rafał Korupczyński
199.3 KiBod 2012175
Klimatologia Stosowana
Tomasz Rozbicki
191.7 KiBod 2012158
Logistyka
Witold Zychowicz
203.0 KiBod 2012175
Lokalny audyt energetyczny
Krzysztof Wiśniewski
230.9 KiBod 2012195
Metody prognozowania
Małgorzata Jaros
189.2 KiBod 2012284
Niekonwencjonalne źródła energii
Dariusz Czekalski
45.9 KiBod 2012203
Oceny oddziaływania na środowisko
Bogumiła Pawluśkiewicz
46.4 KiBod 2012162
Polityka energetyczna Unii Europejskiej
Jarosław Ćwiek-Karpowicz
228.6 KiBod 2012330
Prawo energetyczne
Karol Lasocki
209.2 KiBod 2012144
Projekt technologiczny energetyki źródeł odnawialnych
Aleksander Lisowski
216.4 KiBod 2012186
Przetwarznie i akumulacja energii
Wojciech Urbański
239.4 KiBod 2012175
Seminarium dyplomowe I
Aleksander Lisowski
187.7 KiBod 2012128
Seminarium dyplomowe II
Aleksander Lisowski
190.1 KiBod 2012152
Seminarium dyplomowe III
Aleksander Lisowski
187.3 KiBod 2012114
Zarządzanie projektami i innowacjami
Henryk Roszkowski
227.6 KiBod 2012175
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Józef Mosiej
222.9 KiBod 2012163

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść
Audyt wewnętrzny w jednostkach organizacyjnych
Grażyna Paulina Wójcik
223.5 KiBod 2012361
Certyfikacja
Jerzy Buliński
247.9 KiBod 2012152
Finansowa diagnoza przedsiębiorstwa
Justyna Franc-Dąbrowska
216.0 KiBod 2012223
Finansowanie Samorządów
Piotr Borowski
186.4 KiBod 2012161
Funkcjonowanie rynku maszyn rolniczych
Jan Kamiński
228.7 KiBod 2012158
Gospodarka energetyczna
Dariusz Czekalski
213.2 KiBod 2012186
Infrastruktura Energetyczna Obszarów Wiejskich
Tomasz Bakoń
220.6 KiBod 2012142
Innowacyjność przedsiębiorstwa
Krzysztof Kostyra
179.2 KiBod 2012191
Modele biznesu
Anna Maria Klepacka
201.5 KiBod 2012267
Ochrona własności intelektualnej
Irena Ozimek
36.5 KiBod 2012175
Odnawialne Źródła Energii
Dariusz Czekalski
189.7 KiBod 2012146
Organizacja produkcji w systemie gospodarki żywnościowej
Marek Gaworski
192.5 KiBod 2012123
Organizacja przetwórstwa rolno-spożywczego
Janusz Wojdalski
209.4 KiBod 2012210
Organizacja systemów produkcyjnych
Adam Ekielski
258.2 KiBod 15.12.2014229
Organizacyjno techniczne metody doskonalenia produkcji roślinnej
Małgorzata Powałka
192.0 KiBod 2012171
Projekt założeń do planu energetycznego gminy
Andrzej Chochowski
188.8 KiBod 2012131
Przetwórstwo biomasy
Aleksander Lisowski
193.2 KiBod 2012241
Rolnictwo proekologiczne
Jan Kamiński
247.5 KiBod 2012142
Seminarium dyplomowe I
189.8 KiBod 2012150
Seminarium dyplomowe II
189.8 KiBod 2012159
Seminarium dyplomowe III
189.6 KiBod 2012152
Systemy Informacji Przestrzennej
Tomasz Nurek
225.3 KiBod 2012156
Systemy sterowania produkcją
Robert Sałat
214.1 KiBod 2012179
Systemy wspomagania decyzji
Jędrzej Trajer
36.9 KiBod 2012236
Technika produkcji roślin energetycznych
Tomasz Nowakowski
28.1 KiBod 2012140
Technologie przetwarzania materiałów
Jacek Słoma
208.2 KiBod 2012166
Zarządzanie innowacjami
Piotr Borowski
186.3 KiBod 2012145
Zarządzanie kosztami jakości
Grażyna Paulina Wójcik
226.7 KiBod 2012345
Zarządzanie projektami i innowacjami
Henryk Roszkowski
213.5 KiBod 2012154
Zarządzanie strategiczne
Grażyna Paulina Wójcik
224.0 KiBod 2012-13242
Zarządzanie usługami w zapleczu technicznym rolnictwa
Marek Klimkiewicz
30.0 KiBod 2012125
Zarządzanie w agrobiznesie
Adam Kupczyk
34.7 KiBod 2012191
Zintegrowane Systemy Zarządzania
Grażyna Paulina Wójcik
224.4 KiBod 2012206

Technika Rolnicza i Leśna

Obecnie na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (studia stacjonarne II stopnia) studia nie są realizowane.

NazwaRozmiarWersjaWejść
NazwaRozmiarWersjaWejść

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -