photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dokumenty do pobrania

sobota 17.10.2009

Pliki dotyczące pracy dyplomowej

Druki i inne pliki

  • karta obiegowa studenta WIP – pdf 47kB
  • wniosek o odpłatne powtarzanie przedmiotu/semestru – pdf 65kB
  • zasady hodowli lasu – pdf 3,6MB
  • dziennik praktyk studenta WIP – pdf 24kB

Pomoc materialna


Copyright © 2009 - Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

*Zaloguj się*
- kontakt z administratorem -