Publikacje

Marketing w elektroenergetyce
Ogłoszenia / Publikacje

Marketing w elektroenergetyce

Wydawnictwo Delfin wydało książkę pt. „Marketing w elektroenergetyce”, której autorami są Franciszek Krawiec i Stella Krawiec W literaturze istnieje niewiele pozycji dotyczących marketingu w elektroenergetyce. Monografia stanowi syntetyczne opracowanie o […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 68 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 68 Spis treści: WASZKIEWICZ Cz. From the Editor-in-Chief KLONOWSKI J., BULIŃSKI […]

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym
Ogłoszenia / Publikacje

Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym

Wydawnictwo Difin wydało książkę pt. „Konkurencyjność w sektorze elektroenergetycznym”, której autorem jest prof. dr hab. Franciszek Krawiec z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP W dobie  kryzysu energetycznego, konkurencyjność w […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 67 Spis treści: KLONOWSKI J., BULINSKI J. Influence of geometrical penetrometer […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 66 Spis treści: GACH S., LISOWSKI A. The quality and energy […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 65 Spis treści: NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., […]

Zarządzanie projektem
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie projektem

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydało podręcznik pt. „Zarządzanie projektem”, którego współautorem jest dr inż. Henryk Roszkowski z Katedry Organizacji i Inżynierii Produkcji WIP Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, […]

Zarządzanie produkcją i usługami
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie produkcją i usługami

„Zarządzanie produkcją i usługami” to podręcznik akademicki wydany w 2014r. przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. W podręczniku są zawarte podstawowe informacje pozwalające zrozumieć działanie systemu produkcyjnego i usługowego oraz poznać procesy, […]

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce
Ogłoszenia / Publikacje

Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce

Przy współudziale pracowników Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, ukazała się monografia „Wpływ redukcji emisji CO2 na funkcjonowanie sektorów biopaliw transportowych w Polsce” (ang. „Influence of CO2 emissions reduction on functioning the […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 64 Spis treści: BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of moisture content […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -