Publikacje

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm
Ogłoszenia / Publikacje

Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji pasz i karm

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Karmy dla Zwierząt Towarzyszących pod red. K. Zawiślaka i P. Sobczaka wydało monografię pt. „Postęp technologiczny, żywieniowy i jakościowy w produkcji  pasz  i karm. Wybrane […]

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms
Ogłoszenia / Publikacje

Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms

Nakładem „Wydawnictwa SGGW” ukazała się monografia „Optimization of the apple dying and rehydration processes using evolutionary algorithms” pod redakcją prof. Agnieszki Kalety  W monografii przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w ramach […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 63 Spis treści: POWAŁKA M., BULIŃSKI J. Effect of compacting soil […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering). Spis treści BULIŃSKI J., SERGIEL L. Effect of wheel passage […]

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce
Publikacje

Metodyka wybranych pomiarów w inżynierii rolniczej i agrofizyce

W inżynierii rolniczej i agrofizyce pomiary stanowią podstawę do zdobywania danych  wykorzystywanych zarówno w procesach modelowania jak i planowania eksperymentu. W podręczniku omówiono metody pomiarowe wybranych wielkości nieelektrycznych (pomiar temperatury, […]

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej
Publikacje

Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej

Wydawnictwo ITP wydało drukiem monografię  „Słoma – wykorzystanie w energetyce cieplnej”, której współautorem jest Adam Świętochowski, pracownik Zakładu Maszyn Rolniczych na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW Monografia jest wynikiem pracy badawczej […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Publikacje

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został kolejny numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering). W numerze: BULIŃSKI J., SERGIEL L. Soil considerations in cultivation […]

Zarządzanie wiedzą
Ogłoszenia / Publikacje

Zarządzanie wiedzą

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydało podręcznik „Zarządzanie wiedzą” współautorstwa pracownika Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW, dr hab. inż. Jędrzeja Trajera We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników […]

Publikacje

Wybrane publikacje książkowe

Publikacje książkowe pracowników Publikacje z Międzynarodowej Konferencji Studentów  

Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.
Publikacje

Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy.

Książka „Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy” napisana  przez zespół specjalistów z zakresu inżynierii rolniczej, odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania, omawia istotne zagadnienia dotyczące biopaliw transportowych w Polsce […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -