Publikacje

Technologie zbioru roślin energetycznych
Publikacje

Technologie zbioru roślin energetycznych

Nakładem „Wydawnictwa SGGW” został wydany podręcznik „Technologie zbioru roślin energetycznych” pod redakcją Aleksandra Lisowskiego Tematem nadrzędnym monografii jest zagadnienie z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujące problematykę technologii zbioru biomasy pozyskiwanej […]

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki
Publikacje

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki

Tematem nadrzędnym monografii i jest zagadnienie z zakresu inżynierii rolniczej obejmujące problematykę rozdrabniania materiału roślinnego kukurydzy zbieranej sieczkarnią polową, wyposażoną w toporowy zespół tnący, którego działanie jest wspomagane elementami dodatkowymi. […]

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej
Publikacje

Urządzenia techniczne w produkcji leśnej

Wraz z nowym rokiem nakładem wydawnictwa SGGW ukazał się pierwszy tom podręcznika „Urządzenia techniczne w produkcji leśnej” pt. „Urządzenia do hodowli i ochrony lasu”. Autorami podręcznika są Jerzy Więsik i […]

Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej
Publikacje

Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej

Pod koniec 2009 roku Wydawnictwo SGGW wydało drukiem podręcznik „Podstawy techniki cieplnej w inżynierii rolniczej” autorstwa Agnieszki Kalety i Krzysztofa Górnickiego, pracowników Zakładu Podstaw Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -