Rozwój naukowy

dr inż. Tomasz Nowakowski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Tomasz Nowakowski – postępowanie habilitacyjne

Metoda oceny zapotrzebowania mocy do napędu zespołu tnącego przystawki do zbioru roślin energetycznych Recenzenci:prof. dr hab. Józef Szlachta, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiuprof. dr hab. inż. Jarosław Frączek, Uniwersytet Rolniczy w […]

dr inż. Ewa Piotrowska – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Ewa Piotrowska – postępowanie habilitacyjne

Zastępcza sieć cieplna wymiennika ciepła pracującego w stanach przejściowych The equivalent thermal network for heat exchanger working in the transient states Recenzenci:prof. Małgorzata Trojanowska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowieprof. Stanisław […]

dr inż. Jarosław Chlebowski – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Jarosław Chlebowski – postępowanie habilitacyjne

Obciążenia energetyczne zespołów roboczych sieczkarń polowych Energetic loads of the forage harvesters working units Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ślipek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowieprof. dr hab. Leszek Mieszalski – […]

dr inż. Witold Zychowicz – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Witold Zychowicz – postępowanie habilitacyjne

Metoda określenia racjonalnej sieci dróg i składnic leśnych w wybranym obszarze leśnym Method of designing of wood harvesting systems derived from wood assortments flow rates Recenzenci:prof. dr hab. inż. Stanisław […]

dr inż. Krzysztof Kostyra – postępowanie habilitacyjne
Habilitacje / Rozwój naukowy

dr inż. Krzysztof Kostyra – postępowanie habilitacyjne

Efekty działania elementów wspomagających rozdrabnianie roślin kukurydzy a jakość kiszonki The effect of elements supporting breaking-up of maize plant material and quality silage Recenzenci:prof. dr hab. Edmund Dulcet – Uniwersytet […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -