Programy europejskie

Możliwość nawiązania współpracy z uczelniami francuskimi
Informacje MNiSW / Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Możliwość nawiązania współpracy z uczelniami francuskimi

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o możliwości nawiązania współpracy i prowadzenia badań wspólnie z zespołami badawczymi uczelni francuskich Program POLONIUM na lata 2017-2018 Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między […]

Przedłużono nabór na nowe akcje programu COST
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Przedłużono nabór na nowe akcje programu COST

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych informuje, że nabór na nowe akcje programu COST został przedłużony do 25 kwietnia 2016r. Nabór na nowe akcje programu COST został przedłużony do 25 kwietnia 2016 […]

Warsztaty dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Warsztaty dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020

Zapraszamy na Warsztaty w laboratorium komputerowym dla kandydatów na ekspertów Komisji Europejskiej, oceniających wnioski w programie ramowym badań i innowacji HORYZONT 2020. Komisja Europejska (KE) wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców […]

Przetargi na projekty badawcze w ramach EPSON 2020
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Przetargi na projekty badawcze w ramach EPSON 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON informuje, że w ramach programu ESPON 2020 ogłoszono pierwsze przetargi na projekty badawcze Projekty: The Geography of New Employment Dynamics in Europe http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Tenders/Menu_OpenCalls/Employment.html – budżet 400 […]

Nabór wniosków do programu ERA-Net SusAn
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERA-Net SusAn

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET SusAn dotyczącego zrównoważonej produkcji zwierzęcej Zakres programu: Research Area 1: Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production Research Area […]

Nabór wniosków w ramach 21-go konkursu CORNET (COllective Research NETworking)
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków w ramach 21-go konkursu CORNET (COllective Research NETworking)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór do 21. międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET (COllective Research NETworking) Cel programu:Promowanie ścisłej współpracy pomiędzy podmiotami narodowymi/regionalnymi (ministerstwami i […]

Nabór wniosków do programu ERANet-LAC
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERANet-LAC

Uruchomiony został wniosków w ramach konkursu ERANet-LAC (partnerstwo z krajami Am. Łacińskiej) ERANet-LAC jest siecią współpracy Unii Europejskiej (UE) i Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) w zakresie innowacji […]

Nabór wniosków do programu BONUS-185
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu BONUS-185

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu BONUS-185 Zakres konkursu: Theme 1.3: Food web structure and dynamics, Theme 1.4: Multilevel impacts of hazardous substances, Theme 2.4: Eco-technological approaches to achieve […]

Nabór wniosków do programu ERA-NET Industrial Biotechnology
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Nabór wniosków do programu ERA-NET Industrial Biotechnology

Uruchomiony został nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET Industrial Biotechnology. Zakres konkursu: Conversion of industrial by-products and biomass into value-added products; Novel systems for new or more sustainable processes using […]

Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020

Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym serdecznie zaprasza na Dzień Informacyjny Programu Horyzont 2020 Spotkanie odbędzie się 3.12.2015 r. w godz. 10:00 – 15:00 w Małej Auli […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -