Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zdun jest specjalistą z zakresu maszyn i urządzeń w mechanizacji produkcji zwierzęcej, był zatrudniony w Katedrze Mechanizacji i Energetyki Rolnictwa SGGW w Warszawie. Urodził się […]

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz

Prof. dr hab. inż. Czesław Waszkiewicz – profesor nauk rolniczych, wieloletni nauczyciel akademicki Szkoły Główenej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prodziekan i dziekan kilku kadencji na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej, […]

Doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski (1918 – 2015)
Sylwetki pracowników

Doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski (1918 – 2015)

Dnia 9 stycznia 2015 roku zmarł doc. dr inż. Jerzy Dmitrewski, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Urodził się 20 kwietnia 1918 roku w […]

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Alojzy Skrobacki

Profesor Alojzy Skrobacki studia wyższe odbył na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w latach 1960 – 1965, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie mechanizacji rolnictwa. Bezpośrednio […]

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Stefan Piotrowski (1936-1994)

Dr hab. inż. Stefan Piotrowski urodził się 15 maja 1936 r. w Krynicy w woj. białostockim. W roku 1953 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Podlaskim. W roku 1955 podjął studia […]

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Janusz Sztyber, prof. nadzw. SGGW

Janusz Fryderyk Sztyber urodził się l stycznia 1940 roku w Nowym Dworze (woj. podlaskie). W 1958 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej i w tym samym roku podjął studia […]

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)
Sylwetki pracowników

dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW (1940-2010)

Dr hab. inż. Antoni Fabirkiewicz, prof. nadzw. SGGW, przed przejściem z dniem 1 października 2010 r. na emeryturę był zatrudniony w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego […]

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Franciszek Krawiec

Prof. dr hab. Franciszek Krawiec urodził się 10 września 1939 roku w Niżborgu Starym w byłym województwie tarnopolskim. Po ukończeniu Technikum Handlowego w 1958 roku, podjął studia w Wyższej Szkole […]

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż Zbigniew Majewski

Prof. dr hab. Zbigniew Majewski urodził się 19 marca 1940 roku w Warszawie. Studia wyższe ukończył w roku 1964 na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uzyskując tytuł […]

prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis
Sylwetki pracowników

prof. dr hab. inż. Stanisław Pabis

Pabis Stanisław jest profesorem zw. nauk technicznych (1983), doktorem hab. nauk rolniczych (1966), doktorem honoris causa Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (3.06.1993). Specjalnościami naukowymi profesora są: inżynieria rolnicza, […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -