Okiem studenta

Wizyta maturzystów na Wydziale Inżynierii Produkcji
Materiały promocyjne / Okiem studenta

Wizyta maturzystów na Wydziale Inżynierii Produkcji

W ramach promocji Wydziału Inżynierii Produkcji, w sobotę 10 marca 2012 odbyło się spotkanie z maturzystami z Zespołu Szkół w Mrozach. Uczniowie przyjechali wraz z Dyrektorem Szkoły p. Marianną Bogusz […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – czerwiec 2011

W dniu 1 czerwca 2011r., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle Studenci na miejscu zapoznali się z […]

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”
Konferencje / Okiem studenta

Dzień Wydziału 2011 oraz XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji”

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów pt: „Współczesne aspekty inżynierii produkcji” odbyła się 25 maja 2011 na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Głównymi Organizatorami Konferencji było Koło […]

Okiem studenta

XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Od wielu lat Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie jest jednym z organizatorów Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nagrodą w etapie centralnym są m.in. indeksy wyższych Uczelni. W dniu 15 […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów – Koszyce 2010

W dniach 17.06 – 19.06.2010 roku odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowea Studentów „Young Technologists Day 2010” organizowana na Słowackim Technicznym Uniwersytecie w Koszycach przez Wydział Technologii Produkcji z siedzibą […]

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010
Okiem studenta

Dzień Wydziału Inżynierii Produkcji 2010

Elementem tradycji Dnia Wydziału Inżynierii Produkcji jest zorganizowanie przez Samorząd Studentów Ogniska Wydziałowego, połączonego z wieloma konkursami, wspólną zabawą w rytm muzyki oraz innymi studenckimi atrakcjami. Do późnych godzin nocnych […]

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010
Okiem studenta

Wydział Inżynierii Produkcji w czasie Dni SGGW 14-15 maja 2010

Tradycją stało się organizowanie w połowie maja Dni SGGW, w czasie których Wydziały prezentują swoją ofertę edukacyjną. Podczas Dni SGGW uczniowie szkół średnich mieli okazję od podszewki poznać największą i […]

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2010
Konferencje / Okiem studenta

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Nitra 2010

W dniach 28.04 – 29.04.2010 roku w Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze,  na Wydziale Inżynierii odbyła się Międzynarodowa Konferencja  Studentów. W konferencji uczestniczyło około pięćdziesięciu studentów ze Słowacji, Czech, Litwy, Bułgarii, […]

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – kwiecień 2010
Okiem studenta

Zajęcia terenowe w Nadleśnictwie Gidle – kwiecień 2010

W dniu 29 kwietnia br., studenci kierunków Technika Rolnicza i Leśna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji odbyli jednodniowe zajęcia terenowe na terenie Nadleśnictwa Gidle. Wyjazd zorganizowany został wspólnie z Kołem […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -