Archive for Lipiec, 2010

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”
Koła naukowe

Międzywydziałowe Koło Naukowe „Menedżer”

Opiekun: dr inż. Anna Maria Klepacka e-mail: anna_klepacka@sggw.pl Programowe cele Koła Naukowego „Menedżer” Cele statutowe Koła Naukowego „Menedżer”: rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów; pogłębianie wiedzy o ekonomii menedżerskiej i handlu; […]

Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Celem działalności Koła Naukowego WIP jest poszerzanie, promowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu mechanizacji rolnictwa i leśnictwa, zarządzania w sektorze rolnym i leśnym oraz energetyki lokalnej. Swoje zadania koło realizuje […]

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunkach ZIP, TRiL, TEO – studia stacjonarne i niestacjonarne Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW Informacja ogólna Kontakt do pełnomocnika Dziennik, umowa, regulamin Miejsce praktyki odpowiadające wymogom […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -