Archive for Wrzesień, 2015

Drafty Programów Pracy w Programie HORYZONT 2020, dla konkursów w latach 2016-2017
Ogłoszenia dla pracowników / Programy europejskie

Drafty Programów Pracy w Programie HORYZONT 2020, dla konkursów w latach 2016-2017

Komisja Europejska opublikowała niektóre DRAFTY Programów Pracy w Programie HORYZONT 2020, dla konkursów w latach 2016-2017 Informujemy, iż KE opublikowała niektóre DRAFTY Programów Pracy w Programie Horyzont 2020, dla konkursów […]

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2015/16
Ogłoszenia dla studentów

Plan zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2015/16

Opublikowana została pierwsza wersja planu zajęć  dla studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2015/16. W dniu 11 września 2015r. opublikowana została pierwsza wersja planu dla studiów niestacjonarnych – Turnus A i […]

Zajęcia wyrównawcze dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji
Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia wyrównawcze dla nowoprzyjętych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji

Zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki dla przyszłych studentów Wydziału Inżynierii Produkcji W terminie 21-25 września 2015r. w sali 0/23, budynek 34 odbędą się zajęcia wyrównawcze z matematyki lub fizyki […]

Praca dla studenta TEO przy tworzeniu strony internetowej dotyczącej OZE
Oferty pracy

Praca dla studenta TEO przy tworzeniu strony internetowej dotyczącej OZE

Oferta pracy dla studenta kierunku Technologie Energii Odnawialnej przy prowadzeniu strony internetowej dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii Oferta pracy skierowana do osoby zainteresowanej wspólnym tworzeniem strony  internetowej poświęconej OZE oraz nowoczesnym […]

Nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)
Ogłoszenia dla pracowników / Programy NCBiR

Nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)

Trwa nabór wniosków w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR). Programu koordynowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)i  Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań (BMBF). W ramach […]

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2015/16
Ogłoszenia / Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne rozpoczynające się w roku 2015/16

We wrześniu 2015r. przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne I rozpoczynające się w roku akademickim 2014/15. Przyjęcie kandydatów na studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) kierunek Technologie Energii Odnawialnej oraz […]

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)
Annals WULS / Ogłoszenia

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering)

Wydany został nowy numer Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agruculture (Agricultural and Forest Engineering) No 65 Spis treści: NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., […]

mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Magdalena Dąbrowska-Salwin Aglomeracja ciśnieniowa biomasy z dodatkiem lepiszczyPressure agglomeration of biomass with addition of binders Słowa kluczowe: aglomeracja ciśnieniowa, […]

Zaliczenia poprawkowe – wrzesień 2015r.
Egzaminy i zaliczenia / Ogłoszenia dla studentów

Zaliczenia poprawkowe – wrzesień 2015r.

Terminy zaliczeń dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji w sesji poprawkowej wrzesień 2015. 1. Zaliczenie poprawkowe z Zarządzania Produkcją i Usługami dla studiów niestacjonarnych I stopnia kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, […]

mgr inż. Łukasz Kozioł – rozprawa doktorska
Rozprawy doktorskie / Rozwój naukowy

mgr inż. Łukasz Kozioł – rozprawa doktorska

Postępowanie prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. mgr inż. Łukasz Kozioł Metoda oceny infrastruktury technicznej przeznaczonej do pielęgnacji drzew owocowychEstimation method of technical infrastructure for fruit bearing trees […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -