Faculty of Production Engineering

Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie ma pełne prawa akademickie, tj. posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów i nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego.