Realizacja zajęć od 25.05.2020 r. Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.
Praktyki zawodowe Praktyki zawodowe
Wesołych Świąt Wielkanocnych Wesołych Świąt Wielkanocnych
Opłaty za akademik Opłaty za akademik

Aktualności

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.
Bez kategorii

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.

Szanowni Studenci,zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. przedstawiam harmonogram zajęć, dla których efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte przy […]

Praktyki zawodowe
Bez kategorii

Praktyki zawodowe

Na stronie Praktyki zawodowe zostały zamieszczone aktualne informacje dotyczące odbywania praktyk w 2020 r.

Wesołych Świąt Wielkanocnych
Ogłoszenia

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Zdrowia i pokoju życzą Dziekani Wydziału Inżynierii Produkcji   […]

Opłaty za akademik
Ogłoszenia dla studentów

Opłaty za akademik

Zgodnie z § 6 ust. 1 Zarządzenia Nr 41 Rektora Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie procedurytworzenia i ogłaszania wewnętrznych aktów normatywnych w […]

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.
Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja na staż do Mars Polska sp. z o.o.

Firma Mars Polska sp. z o. o. poszukuje studentów do atrakcyjnego programu stażowego w obszarze inżynierii produkcji. Nabór dotyczy:– Działu Utrzymania Ruchu (więcej informacji na stronie) – Działu Produkcji Mars Petcare […]

Kształcenie zdalne na uczelniach
Ogłoszenia

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni MNiSW przygotowało rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z […]

Języki  obce metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Języki obce metodami zdalnymi

Realizacja zajęć z języków obcych Udostępniamy informację ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w sprawie realizacji zajęć.W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizacje proces kształcenia metodami zdalnymi, […]

Zajęcia metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla studentów Szanowni Studenci,Koordynatorzy większości realizowanych przedmiotów wyrazili gotowość do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Sposób oraz zakres realizacji jest różny i zależy głównie […]

Zajęcia metodami zdalnymi
Ogłoszenia dla pracowników

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla prowadzących Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne metodami zdalnymi. Szczególną uwagę proszę zwrócić na potrzebę dokumentowania zarówno […]

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu
Ogłoszenia

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu

Zgodnie z decyzją JM Rektora w sprawie funkcjonowania Uczelni w dniach od 26 marca do 10 kwietnia zmienia się organizacja pracy Dziekanatu. W tym okresie praca Dziekanatu odbywa się w […]

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -