Ogłoszenia dla pracowników

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla prowadzących

Rektorska Komisja ds. Jakości Kształcenia przygotowała wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne metodami zdalnymi. Szczególną uwagę proszę zwrócić na potrzebę dokumentowania zarówno realizacji zajęć, jak również zakresu materiału zrealizowanego technikami kształcenia na odległość.
Zajęcia powinny być realizowane zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Prosimy również o wskazanie studentom godzin konsultacji a także o ich przestrzeganie. W tym czasie studenci powinni mieć możliwość skutecznego skomunikowania się z prowadzącym we wskazany przez Państwa sposób.
Tabela z adresami e-mail poszczególnych roczników powinna pomóc w przekazywaniu informacji studentom. Gdyby jednak pojawiły się z tym trudności to proszę o kontakt telefoniczny z Dziekanatem.
Dziekan WIP
dr hab. inż. Bogdan Dróżdż

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -