Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia metodami zdalnymi

Realizacja zajęć metodami zdalnymi – informacja dla studentów

Szanowni Studenci,
Koordynatorzy większości realizowanych przedmiotów wyrazili gotowość do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym. Sposób oraz zakres realizacji jest różny i zależy głównie od charakteru zajęć i specyfiki przedmiotu. Z tego powodu prosimy przedstawicieli roczników/grup o skontaktowanie się drogą mailową z prowadzącymi zajęcia. Prowadzący przekażą Państwu informacje o tym w jaki sposób planują realizować kształcenie.
W przypadku pojawienia się trudności w realizacji zajęć prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Dziekanem lub Prodziekanem WIP.
Pozdrawiamy serdecznie,
Władze Wydziału Inżynierii Produkcji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -