Ogłoszenia dla studentów

Języki obce metodami zdalnymi

Realizacja zajęć z języków obcych

Udostępniamy informację ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych w sprawie realizacji zajęć.
W okresie zawieszenia zajęć Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych realizacje proces kształcenia metodami zdalnymi, który opiera się na wykorzystaniu dostępnych form komunikacji elektronicznej (komputer z dostępem do Internetu, możliwość sporządzenia skanu/zdjęcia, plików PDF) oraz wykorzystaniu materiałów, które już są w posiadaniu studentów (podręczniki).
Lektor wysyła studentom:
– instruktaż dotyczący partii materiału z podręcznika, z którą studenci powinni się zapoznać
– komentarz dotyczący nowych/trudnych zagadnień językowych
– wykaz nowej/trudniejszej leksyki
– zalecaną pracę domową
– dodatkowe materiały dla studentów studiów II stopnia, które prowadzone są wg programu autorskiego
Studenci odsyłają lektorowi:
– zalecane zadania domowe
– projekt lub tekst prezentacji do sprawdzenia (na kierunkach i semestrach zakładających prezentację)
Wszystkie grupy powinny udostępnić/stworzyć adres mailowy lub ustalić inną formę komunikacji elektronicznej z przypisanym sobie lektorem. Uprzejmie prosimy o przesłanie do Studium adresów mailowych lub numerów telefonów starostów poszczególnych lat.
Studenci mają możliwość nieograniczonego kontaktu z lektorem drogą mailową lub innymi dogodnymi kanałami komunikacji elektronicznej. Wykaz adresów mailowych wszystkich lektorów znajduje się na stronie internetowej SPNJO w zakładce poszczególnych sekcji językowych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -