Bez kategorii

Realizacja zajęć od 25.05.2020 r.

Szanowni Studenci,
zgodnie z zarządzeniem JM Rektora w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 25 maja 2020 r. przedstawiam harmonogram zajęć, dla których efekty uczenia się nie mogą zostać osiągnięte przy zdalnej formie kształcenia. Proszę o wcześniejszy kontakt z prowadzącym aby ustalić szczegóły, np. miejsce realizacji zajęć lub ewentualny podział na mniejsze zespoły. Wszystkie pozostałe zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej.
Obowiązujące zalecenia umożliwiają wyłącznie organizację zajęć dydaktycznych o charakterze praktycznym, zatem obecnie nie ma możliwości organizacji spotkań w siedzibie Uczelni w celu przeprowadzania zaliczeń lub egzaminów. Sytuacja może jednak ulec zmianie, dlatego proszę o śledzenie kolejnych komunikatów na stronach Uczelni i Wydziału.
Dziekan WIP
dr hab. inż. Bogdan Dróżdż

 

 

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -