Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Sukces z natury

Ciekawy projekt dla ambitnych studentów

 

W ramach projektu oferujemy:

doradztwo zawodowe

test osobowości TZO (stworzony przez naukowców pod polski rynek pracy uświadomi preferowane style pracy, da wskazówki, jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskaże na możliwe słabe strony i wrażliwe obszar)

 

Dla lepszego zrozumienia wyników testu zapraszamy na 1 (3h) warsztatu.
To pakiet “podstawowy” dla chętnych inne warsztaty (przedsiębiorczość, umiejętności miękkie).

Oczywiście wszystkie działania obecnie prowadzimy online (Teams, Livewebinar, mail)

W załączniku więcej nt. projektu i możliwości zapisu.

http://www.sukcesznatury.sggw.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -