Bez kategorii

Termin składania prac dyplomowych

Uwaga Studenci ostatnich semestrów studiów I i II stopnia
 
Informujemy, że w sprawie składania prac dyplomowych obowiązuje w dalszym ciągu Regulamin Studiów wg którego prace dyplomowe należy złożyć do 30 czerwca. W przypadku uzasadnionego opóźnienia student powinien złożyć do Prodziekana podanie, w którym wyjaśni przyczyny niedotrzymania obligatoryjnego terminu. Na tej podstawie będzie mógł uzyskać odroczenie terminu. Informujemy również, że egzaminy dyplomowe będą przebiegały według dotychczasowych zasad, chyba że Student ze względu na obawy przed możliwością zarażenia się koronawirusem nie zgodzi się na taką formę. Wówczas zostanie mu zaproponowana alternatywna forma z wykorzystaniem metod zdalnych. Egzaminy w siedzibie Uczelni zostaną przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -