Ogłoszenia dla studentów

Egzamin z angielskiego 24.06.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych na kierunkach:

– FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ

– LOGISTYKA

– ZARZĄDZANIE

– INFORMATYKA i EKONOMETRIA

– TOWAROZNAWSTWO w BIOGOSPODARCE

którzy nie będą mogli uczestniczyć 24 czerwca 2020 w pisemnym egzaminie z języka angielskiego (Business English) z uwagi na limitowaną liczbę miejsc i konieczność przestrzegania reżimu sanitarnego.

Na prośbę Prorektora ds. dydaktyki prof. dr hab. Kazimierza Tomali Państwo dziekani skontaktują się ze starostami zainteresowanych roczników w celu ustalenia dodatkowego terminu: 29 czerwca lub 10 lipca 2020r.

Uprzejmie prosimy o jak najszybsze poinformowanie sekretariatu SPNJO o wybranym terminie

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -