Bez kategorii / Ogłoszenia dla studentów

Stypendium z tytułu zakwaterowania

Z uwagi na różną sytuację studentów związaną z zamieszkaniem w domu studenckim lub innym obiekcie od dnia 1 czerwca 2020 r., studentom, którzy mieli przyznane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie wstrzymano w miesiącu czerwcu wypłatę tego składnika (zwiększenia). Studenci poinformowani zostali o tym fakcie zamieszczonym na internetowej stronie głównej SGGW Komunikatem Prorektora ds. dydaktyki: https://www.sggw.pl/aktualnosci/informacja-w-sprawie-stypendium-socjalnego.

W komunikacie wskazana została konieczność weryfikacji tego składnika stypendium socjalnego w zależności od kontynuacji zamieszkania w DS. w dalszej części roku akademickiego.

W związku z tym studenci otrzymujący  to zwiększenie (kierunki/roczniki) którzy:

 

  1. realizowali, realizują bądź będą realizowali zaplanowane w roku akademickim 2019/2020 (od 1 czerwca do końca września) zajęcia o charakterze praktycznym, w szczególności zajęcia laboratoryjne, zajęcia kliniczne i praktyki – zachowują uprawnienia do zwiększenia stypendium socjalnego za miesiąc czerwiec, niezależnie od miejsca zamieszkania (DS./inny obiekt) i zostaną uwzględnieni w najbliższych listach wypłat stypendialnych;
  2. kontynuują kształcenie wyłącznie w formie zdalnej, ale w miesiącu czerwcu zamieszkiwali w domu studenckim SGGW, co potwierdza – w celach weryfikacji -informacja dotycząca zameldowania/wymeldowania w eHMS/HMS – zachowują uprawnienia do zwiększenia stypendium socjalnego za miesiąc czerwiec i zostaną uwzględnieni w najbliższych listach wypłat stypendialnych;
  3. kontynuują kształcenie wyłącznie w formie zdalnej, a zwiększenie stypendium otrzymują z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki, przyznane na podstawie dokumentów, określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów i doktorantów SGGW tj.: umowy najmu/użyczenia lokalu lub oświadczenia właściciela lokalu potwierdzającego zamieszkanie w tym lokalu, powinni przedłożyć oświadczenia o kontynuacji zamieszkania w tym obiekcie w terminie do dnia 03.06.2020r. Wzór takiego oświadczenia znajduje się w załączeniu. W przypadku złożenia przez studenta ww. oświadczenia o kontynuacji zamieszkania – zachowuje on uprawnienia do zwiększenia stypendium socjalnego za miesiąc czerwiec.
  4. kontynuują kształcenie wyłącznie w formie zdalnej, którzy po wykwaterowaniu z domu studenckiego SGGW zamieszkują w miesiącu czerwcu w innym obiekcie niż dom studencki z powodów związanych ze studiowaniem. Student w tej sytuacji powinien przedłożyć dokument pozwalający na zachowanie tego składnika, umowę najmu/użyczenia lokalu lub oświadczenie właściciela lokalu potwierdzające zamieszkanie w tym lokalu oraz załączone oświadczenie do dnia 03.06.2020 r..

 

Oświadczenie o zakwaterowaniu studenta w innym obiekcie niż dom studencki SGGW znajduje się poniżej

http://

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -