Ogłoszenia dla pracowników

COST seminarium on-line 28.07.20r

COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych zaprasza na seminarium, które odbędzie się 28 lipca w godzinach 10.15-12.30. W programie:

 • Czym jest program COST?
 • W jaki sposób naukowiec z Polski może uczestniczyć w działaniach programu
  COST?
 • Jak przyłączyć się do bieżących działań (COST Actions)?
 • Działania programu COST na Uniwersytecie Warszawskim
  – dane dot. uczestnictwa,
  – procedura dołączania do działań programu COST,
  – przygotowanie własnego wniosku na uruchomienie nowego działania w programie
  COST
 • Składanie wniosku COST – doświadczenia beneficjenta
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -