Ogłoszenia dla pracowników

Zaproszenie do recenzowania projektów od Funduszu Naukowego Republiki Serbii

Fundusz Naukowy Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia – SFRS), państwowa instytucja przyznająca granty naukowcom w Serbii, poszukuje międzynarodowych ekspertów we wszystkich obszarach nauki, aby zapewnić obiektywny, wysokiej jakości dwuetapowy proces przeglądu wniosków projektowych złożonych w ramach programów finansowania SFRS.

Więcej informacji na temat szczegółów zaproszenia można znaleźć pod linkiem: http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2019/08/Science-Fund-Call-for-Project-Peer-Reviewers.pdf .

Po zawarciu umowy recenzenci mają prawo do opłaty w wysokości 100 euro za ocenę jednego wniosku. Wszystkie opisy projektów są napisane w języku angielskim i mają objętość do 20 stron.

Formularz aplikacji jest dostępny na stronie http://fondzanauku.gov.rs/open-positions-for-project-peer-reviewers/  .

Zainteresowani kandydaci proszeni są o kontakt z SFRS i przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz CV w języku angielskim na adres e-mail: expert@sciencefund.gov.rs

Zgłoszenia można przesyłać do 23 sierpnia 2020.

Ewentualne pytania proszę kierować do mgr. inż. Luizy Czekali

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -