Ogłoszenia dla studentów

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe absolwentów TEO

Przypominamy, że absolwenci kierunku Technologie Energii Odnawialnej mają ułatwioną ścieżkę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych:

– w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (rejestrację osób uprawnionych do sporządzania świadectw prowadzi Ministerstwo Rozwoju),
– certyfikat instalatora OZE (certyfikację prowadzi Urząd Dozoru Technicznego).

Szczegółowe informacje można także uzyskać u dr Joanny Aleksiejuk-Gawron.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -