Ogłoszenia dla studentów

Zaliczenie praktyk

Zaliczenie praktyk studenckich (po III roku) odbędzie się w budynku 18, pok. 208 w godzinach 9.30-14.30 (każdego dnia) w/g następującego harmonogramu:

15 IX 2020 – kierunek TEO

16 IX 2020 – kierunek ISB

17 IX 2020 – kierunek ZiIP – grypa 1 i 2

18 IX 2020 – kierunek ZiIP – pozostałe grupy

Proszę przynieść ze sobą dokumenty w “koszulce”, oryginały umów do wglądu i kopie tych umów do zostawienia w dokumentacji

(w przypadku zaliczenia praktyk wykonywaną pracą zarobkową).

 

Opiekun Wydziałowy ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Jan Skarżyński

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -