Ogłoszenia dla pracowników

Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej

W dniu 08 września br. (wtorek), o godz. 9:15 w Auli Kryształowej SGGW odbędzie się Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej

W ramach Seminarium przewidywane są wystąpienia dwóch uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW.

Pan mgr inż. Patryk Matkowski przedstawi prezentację nt. „Modelowanie i optymalizacja procesu wytwarzania peletów przeznaczonych na ściółkę”, natomiast Pan mgr inż. Michał Piątek zaprezentuje temat „Modelowanie kinetyki procesu produkcji biogazu z celulozy mikrokrystalicznej”.

dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -