Ogłoszenia dla pracowników

Seminarium Instytutu Inżynierii Mechanicznej

W dniu 15 września br. (wtorek), o godz. 9:15 w Auli Kryształowej SGGW odbędzie się Seminarium Naukowe Instytutu Inżynierii Mechanicznej.

W ramach Seminarium przewidywane są wystąpienia dwóch uczestniczek studiów doktoranckich w Instytucie Inżynierii Mechanicznej SGGW.  Pani mgr inż. Joanna Mączyńska-Sęczek przedstawi prezentację nt. „Charakterystyka słomy rzepakowej w aspekcie produkcji bioetanolu”, natomiast Pani mgr inż. Ewa Tulska zaprezentuje temat „Analiza procesu łuszczenia i dynamika pozyskania nasion z szyszek modrzewia europejskiego (Larix decidua Mill.)”. 

dr hab. Marek Gaworski, prof. SGGW

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -