Ogłoszenia dla studentów

Covid-19

Szanowni studenci,

Przebywając na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji należy bezwzględnie stosować się do zaleceń w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Należy zachowywać co najmniej 1,5 m odstęp pomiędzy osobami oraz każdorazowo dezynfekować ręce wchodząc do budynku i sali dydaktycznej. Obowiązkowo należy zasłaniać usta i nos nosząc maseczkę lub przyłbicę wewnątrz budynków. Na zajęciach nie dopuszcza się spożywania pokarmów i picia napojów.

W zajęciach prowadzonych w bezpośrednim kontakcie nie mogą uczestniczyć osoby chore, objęte kwarantanną ani osoby, które miały kontakt z osobą chorą. Nie mogą w nich także uczestniczyć osoby, w przypadku których można podejrzewać infekcję wirusem SARS-CoV-2. 

W przypadku podejrzenia infekcji, stwierdzonego podczas zajęć prowadzonych w bezpośrednim kontakcie, student ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia prowadzącego zajęcia i zastosowania się do jego poleceń.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -