Ogłoszenia dla studentów

Zajęcia zdalne obligatoryjne

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo studentów i pracowników od dnia 19.10.2020 do odwołania wszystkie zajęcia na Wydziale Inżynierii Produkcji na kierunkach ZIP, TEO i ISB dla wszystkich roczników odbywać się będą w formie zdalnej, bez bezpośredniego kontaktu. Decyzję podjęto zgodnie z komunikatem rektora:

https://www.sggw.pl/aktualnosci/komunikat-rektora-ws-prowadzenia-zajec-dydaktycznych

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -