Ogłoszenia dla pracowników

Konferencja ELLS oraz Rethink Protein Challenge

Szanowni Państwo,

Na prośbę JM Rektora SGGW Prof. dr hab. Michała Zasady przekazujmy Państwu zaproszenie na dwa wydarzenia, z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji w kierowanych przez Państwa jednostkach.  

1.      Informacja o konferencji ELLS (tutaj: https://www.sggw.pl/zaproszenie-na-konferencje-ells)

2.      Informacja o Rethink Protein Challenge (http://wip.sggw.pl/download/1221/pliki-do-pobrania/10263/rethink-protein.docx)

z poważaniem

mgr inż. Joanna Lubecka

specjalista administracyjny

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -