Ogłoszenia dla studentów

Szkolenie BHP

Uwaga Studenci I roku
informuję, że w dniach 29.10-12.11.2020 r. na stronie https://szkolenia.sggw.pl dostępny będzie kurs BHP zakończony testem. Nadmieniam, iż odbycie tego szkolenia jest obowiązkowe i będzie miało wpływ na zaliczenie semestru zimowego. Dodatkowo na tej platformie znajdziecie Państwo szkolenie biblioteczne. Dla studentów Naszego Wydziału będzie ono dostępne w dniach 14.10 – 30.11.2020 r.
 
dr hab. inż. Bogdan Dróżdż
Dziekan Wydziału
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -