Ogłoszenia dla studentów

Scholarship in Germany

The Free State of Bavaria invites applications for its one-year scholarship program for students from Central, Eastern and Southeastern Europe for the academic year 2021/22 via BAYHOST. Graduates from Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia and Ukraine are eligible to apply.

 

The scholarships are meant to finance postgraduate studies (i.e. master’s programs) and PhDs at Bavarian higher education institutions. Annual scholarships can be extended twice for up to 3 years; the scholarship amounts 853,-€ per month. One-year study sojourns in Bavaria as part of a PhD in the home country can also be funded.

 

Please also see our flyer and further information can be found on the BAYHOST website.

 

The application deadline for first time applications is the 1st December 2020 (date of receipt!).

 

As the coronavirus pandemic is ongoing please note: In case of difficulties in collecting / sending the scholarship application to BAYHOST, applicants may contact me as soon as possible and we will try to find a feasible solution.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -