Dla studentów / Ogłoszenia / Ogłoszenia dla studentów

Zapisy na WF

Studenci, którzy w najbliższym semestrze letnim 20/21 będą studiować na:
ZIP sem. 6, 
ISB sem. 4, 
TEO sem. 6,
zobowiązani są do zapisu na zajęcia z Wychowania Fizycznego w systemie eHMS w terminie 24.02.2021 godz. 00:00 do 26.02.2021 godz. 10:00.
 
Więcej informacji TUTAJ
 
Z poważaniem,
Prodziekan WIP
 
 
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -