Dla nowoprzyjętych / Dla studentów / Ogłoszenia / Ogłoszenia dla studentów

Semestr letni – informacje

Szanowni studenci,

Semestr letni rozpoczyna się w SGGW w dniu 1 marca 2021 r.

Plan zajęć na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dostępny jest na stronie WIP http://wip.sggw.pl/pl/, proszę śledzić aktualizacje planu.  Na stronie znajdziecie również opisy do planu dla wszystkich kierunków. Wszystkie zajęcia realizowane będą w formie zdalnej, głównie na platformie MSTeams.

Nowo przyjęci studenci II stopnia kierunków TEO i ZIP wszelkich formalności, w tym podpisanie ślubowania, będą mogli dopełnić bezpośrednio w Dziekanacie WIP w bud. 21. 

Inne informacje dla nowoprzyjętych znajdą Państwo na stronach SGGW: https://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/informacje-dla-nowoprzyjetych.
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -