Dla nowoprzyjętych / Dla studentów / Dydaktyka

Ogłoszenie dla studentów 1 semestru II stopnia ZIP

Ogłoszenie dla studentów 1 semestru II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w sprawie przedmiotu Systemy Wspomagania Decyzji Udział w zajęciach SWD wymaga pobrania i zainstalowania aplikacji Statistica 13.3. Aby uzyskać dostęp do plików instalacyjnych należy zastosować się do instrukcji umieszczonych pod adresem

https://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-organizacyjne/it-dla-studentow/dystrybucja-oprogramowania/statistica

Po uzyskaniu dostępu do plików instalacyjnych oraz kodów instalacyjnych należy zainstalować aplikację Statistica 13.3 oraz Zestaw przyrodnika i Zestaw Plus

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -