Dla nowoprzyjętych / Dla studentów / Ogłoszenia / Ogłoszenia dla studentów / pomoc materialna

Informacje o stypendium Rektora – II stopień

Studenci ubiegający się o stypendium rektora, którzy ukończyli studia I stopnia w SGGW

mogą składać wnioski za średnią ocen, po ogłoszeniu list rankingowych,

w DZIEKANACIE w dniach od 10.03.21 r. do 17.03.21 r.

 

Studenci ubiegający się o stypendium rektora, którzy ukończyli studia I stopnia poza SGGW

mogą składać wnioski za średnią ocen w DZIEKANACIE w dniach od 01.03.21 r. do 09.03.21 r.

 

Wnioski o stypendium rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne, sportowe

przyjmowane są w Biurze Spraw Studenckich  w dniach od 01.03.21 do 09.03.21 r.

 w budynku nr 8 pok. nr 3 lub 4 w godz. 9.00 – 15.00

 

Jeżeli student ma dodatkowo punkty za średnią ocen,

składa tylko jeden wniosek w Biurze Spraw Studenckich.

 

Prosimy o czytelne wypełnianie wniosków.

Ogłoszenie – stypendium rektora II stopień

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -