Bez kategorii / Dla studentów / Ogłoszenia

„Integracyjna sekcja AZS” – zajęcia sportowe dla studentów z niepełnosprawnościami

Klub Uczelniany AZS Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczyna działalność nowej „Integracyjnej sekcji AZS”. Impulsem do narodzin sekcji są „Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS”, które funkcjonują od 2016 roku i umożliwiają spotkania w sportowej atmosferze dla studentów z niepełnosprawnością studiujących na uczelniach wyższych w Polsce.

Pierwsze zajęcia „Integracyjnej sekcji AZS” zaplanowane są na 23.03.2021 r. (wtorek) o godzinie 16:00 (Obiekty Sportowe SGGW wejście pod łącznikiem). Uczestnictwo na zajęcia sekcji to nie tylko możliwość na zawarcie nowych znajomości, ale również szansa na zaliczenie przedmiotu jakim jest wychowanie fizyczne, a udział w Integracyjnych Mistrzostwach Polski uprawnia do pobierania stypendium rektora za osiągnięcia sportowe. Celem projektu jest integracja i aktywizacja sportowa wszystkich członków społeczności akademickiej SGGW w szczególności osób z niepełnosprawnościami, wspieranie ich w dążeniu do sukcesów w sporcie i nie tylko. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych bez względu na stopień i rodzaj niepełnosprawności. Poprzez udział w sekcji integracyjno – sportowej możliwe będzie zaliczenie obowiązkowych zajęć WF przewidzianych w danym semestrze. 

Zajęcia będą odbywać się we wtorki o godzinie 16:00-17:30 w boccie i czwartki o godzinie 17:30-19:00 w tenisa stołowego lub badmintona na Obiektach Sportowych SGGW przy ul. Ciszewskiego 10 wejście przez Studium Języków Obcych (pod łącznikiem).

Powstająca sekcja dla osób z niepełnosprawnościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest pierwszą tego typu grupą na uczelni warszawskiej i będzie realizować zadania z wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju studentów.

Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu mailowego mikolaj.chudzik@azs.pl lub telefonicznego 690 493 443

 

Poniżej prezentujemy krótki opis dyscyplin, których zajęcia będą odbywać się na naszej Uczelni:

Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością (jak porażenie mózgowe lub inne ciężkie uszkodzenia układu nerwowego wymagające poruszania się na wózku inwalidzkim). Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie. Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi. Boccia jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne oraz gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich.

Fot. Integracyjne Mistrzostwa Polski boccia

 

 

Tenis stołowy jest to gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą połowę stołu. Piłeczka musi uderzyć o stół tylko raz, niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak jak to ma miejsce w tenisie.

Punkty przyznawane są za uderzenia, których przeciwnik nie odebrał. Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc pod uwagę liczbę zawodników uprawiających ten sport.

 

Fot. Integracyjne Mistrzostwa Polski tenis stołowy

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -