Dla studentów / Ogłoszenia / POWER

Nowe szkolenia dla studentów kierunków ZIP i TEO!

W związku z udziałem Wydziału Inżynierii Produkcji w projekcie POWER „Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” zapraszamy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia ZIP i TEO na szkolenia podnoszące kompetencje i zwiększające szanse na rynku pracy. Już wkrótce oficjalna rekrutacja. Szczegółowy opis szkoleń można znaleźć TUTAJ
 
Dodatkowe informacje o projekcie oraz wstępne wzory dokumentów, dotyczących rekrutacji będą udostępnione na stronie głównej Projektu POWER, pod adresem: http://projektsynergia.sggw.pl/modul-2-szkolenia/wydzial-inzynierii-produkcji/
 

Pytania w sprawie szkoleń można kierować do dr inż. Moniki Janaszek-Mańkowskiej na adres monika_janaszek@sggw.edu.pl.

Jeśli masz power, weź udział w POWER!

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -