Dla studentów / Ogłoszenia / Ogłoszenia dla studentów / POWER

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI SGGW – REKRUTACJA!

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW STACJONARNYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI SGGW – REKRUTACJA!     

W ramach projektu “Synergia – zintegrowany program rozwoju SGGW” (POWER 2), realizowane będą szkolenia przeznaczone dla Studentek i Studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz drugiego stopnia na kierunku i Technologie Energii Odnawialnej realizowanych przez Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie.

W bieżącym semestrze roku akademickiego 2020/2021 zostaną uruchomione pierwsze edycje trzech szkoleń, tj.:

Dla studentów wszystkich semestrów

II stopnia studiów na kierunku Technologie Energii Odnawialnej

– Certyfikowane szkolenie: szkolenie f-gazowe (wraz z państwowym egzaminem na uprawnienia kategorii I dla personelu lub przedsiębiorców, wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego) – szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych (w tym 2-godzinny egzamin). Planowany termin realizacji pierwszej edycji szkolenia: 21 i 22 czerwiec 2021, godz. 8:00 – 14:00, liczba uczestników jednej edycji: 10 osób. Wyłonionym wykonawcą jest firma P.P.H.U. ReBaNo

Dla studentów 4, 5, 6 i 7 semestru

 I stopnia studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

– Certyfikowane szkolenie: Rozszerzony kurs SEP (wraz z państwowym egzaminem na uprawnienia w zakresie eksploatacji (E) – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną) – szkolenie obejmuje 16 godzin dydaktycznych (w tym 2-godzinny egzamin). Planowany termin realizacji pierwszej edycji szkolenia: 16 i 18 czerwiec 2021, godz. 13:00 – 19:00, liczba uczestników jednej edycji: 10 osób. Wyłonionym wykonawcą jest firma P.P.H.U. ReBaNo

– Warsztaty praktyczne: SolidWorks w zakresie projektowania 2D i 3D – szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych. Planowany wstępny termin realizacji pierwszej edycji szkolenia: 1.06 – 22.06 (we wtorki w godz. 8-12 i czwartki w godz. 16-20, ostatni wtorek 8-14), liczba uczestników jednej edycji: 8 osób. Wyłonionym wykonawcą jest firma DPS Software Sp. z o.o.

Powyższe terminy szkoleń są terminami wstępnymi i mogą ulec niewielkim zmianom.

W bieżącym semestrze szkolenia będą realizowane w formie zdalnej. Egzaminy państwowe na uprawnienia w ramach szkolenia f-gazowego oraz rozszerzonego kursu SEP będą zrealizowane na terenie Wydziału Inżynierii Produkcji, z zachowaniem wszelkich aktualnych wymogów sanitarnych (zalecenia dot. zachowania dystansu społecznego, konieczność zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcji rąk etc.). Po szkoleniu, uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę i umiejętności.

Szczegółowy opis szkoleń można znaleźć Tutaj

Regulamin naboru oraz dokumenty niezbędne do rekrutacji należy pobrać ze strony http://projektsynergia.sggw.pl/modul-2-szkolenia/wydzial-inzynierii-produkcji/

 Uwaga! Można wybrać tylko 1 szkolenie.

Dokumenty rekrutacyjne:

  • załączniki 1-3 w 1 egzemplarzu,
  • załącznik 4 (Umowa) w 2 egzemplarzach (bez wpisanej daty, która zostanie uzupełniona),
  • załącznik 5 w 1 egzemplarzu

należy pobrać ze wskazanej powyżej strony i czytelnie wypełnione wysłać drogą pocztową na adres Koordynatora Zadania w terminie umożliwiającym doręczenie do dnia 28.05.2021:

 Adres Koordynatora zadania:

dr inż. Monika Janaszek-Mańkowska
Koordynator Zadania 9 – projekt POWER 2 “Synergia”
Instytut Inżynierii Mechanicznej
Katedra Podstaw Inżynierii i Energetyki SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

Pod adresem proszę umieścić dopisek: “Szkolenie f-gazowe”, “Szkolenie SEP” lub “Szkolenie SolidWorks” (w zależności od wybranego szkolenia)

 

Koordynator udziela dodatkowych informacji drogą mailową: monika_janaszek@sggw.edu.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -