Dla kandydatów / Rekrutacja

Zostań studentem WIP

Serdecznie zapraszamy kandydatów na studia na kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, do którego dodaliśmy dwa nowe moduły:
Zarządzanie w przedsiębiorstwie i Inteligentne systemy produkcyjne.
 
Studenci w toku studiów mogą wybrać jeden z 5 modułów jako rozszerzenie ich zainteresowań.
Systemy produkcyjne – projektowanie, organizacja sterowanie
Eksploatacja i bezpieczeństwo maszyn
Informatyzacja produkcji
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Inteligentne systemy produkcyjne
 
Nowe moduły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Wybierając moduł Zarządzanie w przedsiębiorstwie studenci poszerzą swoją wiedzą dotyczącą zarządzania, umiejętności menedżerskich i kierowania zespołem. Moduł Inteligentne systemy produkcyjne dotyczy Przemysłu 4.0 i wiedzy z obszaru automatyzacji produkcji, na co obecnie stawiają nowoczesne inteligentne fabryki.
 
Zostań studentem WIP!!!
 
 
 
 
 
 
Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -