Jubileusze i nagrody / Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Technika i technologia w leśnictwie polskim”

W dniach 19 i 20 września 2007 roku odbyła się ogólnopolska Konferencja Naukowa „Technika i technologia w leśnictwie polskim” zorganizowana z okazji 50-lecia Zakładu Mechanizacji Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W trakcie Konferencji wygłoszono 28 referatów podzielonych na cztery grupy tematyczne: Badania maszyn leśnych, Organizacja i technologia pozyskania drewna, Mechanizacja hodowli lasu oraz Ekonomiczne aspekty mechanizacji prac leśnych. Zagadnieniami, którymi w tak szeroko nakreślonej tematyce poświęcono najwięcej referatów były: badania eksploatacyjne i ergonomiczne przenośnych pilarek spalinowych, badania wpływu maszyn na środowisko leśne (glebę i drzewa w różnych fazach rozwoju) oraz technologia i organizacja pozyskania surowca drzewnego na cele energetyczne, w tym przede wszystkim pozostałości zrębowych.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele wszystkich znaczących ośrodków naukowych w Polsce: Wydziału Inżynierii Produkcji i Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, Katedry Techniki Rolniczej i Leśnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych w Poznaniu oraz Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Wśród gości Konferencji byli także emerytowani pracownicy Zakładu Mechanizacji Leśnictwa, przedstawiciele jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych Słuchaczami referatów była grupa doktorantów i studentów Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW.W Konferencji wzięli udział dotychczasowi kierownicy Zakładu Mechanizacji Leśnictwa, poza nieżyjącym założycielem prof. dr hab. Mieczysławem Botwinem. Liczba uczestników przekroczyła 100 osób.

Pierwszego dnia Konferencji odbyło się spotkanie towarzyskie przy ognisku, które było okazją do mniej formalnej wymiany doświadczeń i poglądów. W trakcie tego spotkania i drugiego dnia podczas zakończenia wiele osób wyraziło pogląd, że Konferencja spełniła swoje zadanie, potwierdzając konieczność spotkań naukowców i praktyków działających w szeroko pojętej dziedzinie techniki i technologii prac leśnych.

W swojej działalności naukowej pracownicy Zakładu podejmowali się zagadnień z całego zakresu, przytoczonej wcześniej, dyscypliny – mechanizacji prac leśnych. Do szczególnie wartych przypomnienia osiągnięć konstrukcyjnych i naukowych należy zaliczyć:

– wieloletnie, kompleksowe badania pilarek o napędzie spalinowym, posiadana przez Zakład unikalna w skali kraju hamownia małych silników spalinowych zapewnia obecnie szerokie możliwości badawcze,

– badania oporów i uszkodzeń drewna przy jego bezwiórowym cięciu;

– badania procesu skrawania drewna piłami żłobikowymi;

– opracowanie konstrukcji: korowarki młoteczkowej, przegubowego ciągnika o napędzie na obie osie na bazie ciągnika Ursus C-330, ram do oprysku drewna składowanego na mygłach, głowicy procesorowej SMYK zawieszanej za pośrednictwem żurawia hydraulicznego na ciągniku rolniczym, chwytaka hydraulicznego i mygłownicy do ciągników rolniczych;

– opracowanie i wdrożenie konstrukcji: ślimakowej frezarki glebowej, głowic ścinkowych N-5 i ND-600 montowanych odpowiednio na ciągnikach rolniczych i ładowarce Ł-34,

– opracowanie modeli komputerowych służących do racjonalizacji organizacji i technologii pracy maszyn leśnych, w różnorodnych warunkach leśnych i gospodarczych.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -