Jubileusze i nagrody / Konferencje

Międznarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie w energetyce”. Jubileusz 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca

W dniu 24 września 2009 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Zarządzanie w energetyce” organizowana z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Franciszka Krawca.

Tematyka poruszona podczas konferencji dotyczyła nowych wyzwań, jakie stanęły przed Polską po wejściu do struktur Unii Europejskiej. Akcesja w struktury unijne nadała wyższy priorytet podjętym przez nasz kraj zobowiązaniom dotyczącym zarządzania, regulacji prawnych w energetyce jak również wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji energii.

Konferencja była okazją do poruszenia i przedyskutowania zagadnień planowania i zarządzania w energetyce lokalnej, a w szczególności:

  • Zarządzanie (planowanie, kontrola) w energetyce
  • Regulacje prawne w energetyce
  • Dywersyfikacja źródeł energii
  • Wykorzystanie zasobów energetycznych w Polsce

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele krajowych oraz zagranicznych ośrodków akademickich (m. in. Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Turcji). Tematyka poruszana podczas konferencji została przedstawiona w dwóch publikacjach: “Planowanie i zarządzanie w energetyce” oraz “Zarządzanie w energetyce”.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -