KMRiL

Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Witold Zychowicz

Sekretariat
budynek 18, pok.
Małgorzata Kamińska
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 345 11
fax. +48 22 59 345 14 (12)
e-mail: kmrl@sggw.pl

W skład Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych wchodzą dwa zakłady:


Główne kierunki badawcze

  • Badania laboratoryjno-polowe, eksploatacyjne i testowe maszyn i urządzeń rolniczych, zarówno produkcji krajowej, jak i pochodzących z importu,
  • Prace studialne, projektowe i konstrukcyjne nad nowymi rozwiązaniami maszyn i urządzeń rolniczych, doskonaleniem ich zespołów roboczych i metod użytkowania w zróżnicowanych warunkach pracy,
  • Badania laboratoryjno-polowe nad nowoczesnymi systemami automatycznego sterowania procesami roboczymi maszyn do zbioru ziemiopłodów.
  • Nowe maszyny w proekologicznej, wielofunkcyjnej gospodarce leśnej – badania efektywności eksploatacji, badania ergonomiczne oraz doskonalenie wybranych rozwiązań konstrukcyjnych.
  • Doskonalenie procesów technologicznych w leśnictwie z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego. Wpływ infrastruktury leśnej na efektywność realizacji procesów technologicznych.
  • Badania maszyn i procesów technologicznych stosowanych do pozyskiwania drewna na cele energetyczne.
  • Systemy zarządzania wykonawstwem prac leśnych w warunkach wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych (np. mapy numeryczne, systemy pozycjonowania satelitarnego).

 

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -