Ogłoszenia dla studentów

II Warsztaty Naukowe dla doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Produkcji

Komitet Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk

oraz

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie,

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusz Kościuszki w Krakowie

zapraszają na 
II Warsztaty Naukowe dla doktorantów 
w dyscyplinie Inżynieria Produkcji,

które odbędą się w Krakowie w siedzibach Wydziału Zarządzania i Wydziału Mechanicznego
w dniach 26-27 czerwca 2014 roku.

 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Piotr Łebkowski
Dziekan Wydziału Zarządzania AGH

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -