Rozwój absolwenta / Seminaria

Perspektywy rozwoju absolwenta WIP – seminarium Stanisława Wolskiego

Serdecznie zapraszam

na seminarium dotyczące doświadczeń i perspektyw rozwoju absolwenta WIP z udziałem

mgr inż. Stanisława Wolskiego

Dyrektora Serwisu

John Deere Polska Sp. z o.o.

które odbędzie się dnia 28 maja (środa) 2014 roku o godz. 16:00

w Sali 109 (Czytelnia), budynek 21.

Zapraszam studentów, pracowników, słuchaczy studiów doktoranckich.

Pełnomocnik Dziekana
ds. Kontaktów z Absolwentami
dr inż. Szymon Głowacki

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -