Laboratoria ZGE

Laboratorium Niekonwencjonalnych Technik Grzewczych

W Zakładzie Gospodarki Energetycznej powstało na potrzeby naukowo-dydaktyczne laboratorium niekonwencjonalnych technik grzewczych.  

Pierwszy, zakończony, etap budowy to unikalne stanowisko do badań sprężarkowej pompy ciepła typu woda/woda. Układ termodynamiczny, hydrauliczny i pomiarowy są zintegrowane w kompletny system za pomocą sterownika zarządzającego wariantami oraz nastawami parametrów pracy urządzenia. W układzie termodynamicznym przewidziano opcjonalnie włączanie: dodatkowego wstępnego skraplacza, systemu wtrysku pary EVI oraz dochładzacza czynnika. Pompy wodne w układzie hydraulicznym sterowane są z wykorzystaniem falowników, a elektrozawory regulowane za pośrednictwem siłowników. Całość układu jest tak zaprogramowana aby dążyć do równowagi osiągając automatycznie poziom zadawanych parametrów. Wszystkie czujniki i liczniki pomiarowe reprezentują najwyższe klasy dokładności umożliwiając precyzyjne obliczenia energetyczne podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Laboratorium jest rozbudowywane o stanowiska z układami grzewczymi zasilanymi z pomp ciepła korzystających np. z powietrza jako źródła energii.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -