Ogłoszenia

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne

Projekt Rzetelne Przedsiębiorstwo Leśne uzyskał akceptację Dyrekcji Generalnej, otrzymując statut projektu strategicznego o zasięgu krajowym. Celem projektu jest budowa systemu dostępu do usług leśnych wysokiej jakości.

W skład zespołu projektowego weszli: Jerzy Kapral Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji DGLP, Jerzy Fijas Zastępca Dyrektora RDLP w Gdańsku, Andrzej Schleser Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji RDLP w Gdańsku oraz Piotr Neubauer Starszy specjalista ds. Innowacji (Wydział Rozwoju i Innowacji RDLP w Gdańsku).

Z ramienia Wydziału Inżynierii Produkcji, w projekcie biorą udział pracownicy Zakładu Mechanizacji Leśnictwa – dr hab. inż. Tomasz Nurek, dr hab. inż. Witold Zychowicz, dr inż. Urszula Błuszkowska.

Intencją zespołu projektowego jest zaproponowanie takich regulacji, które będąc zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi, pozwolą preferować przedsiębiorstwa leśne świadczące usługi na najwyższym poziomie. Tworzone w projekcie uregulowania muszą spełniać następujące zasady:

  • przejrzystość i powszechna dostępność na każdym etapie roboczym;
  • obiektywizm i niezależność z zasady cechujące wszelkie systemy certyfikacji
  • docelowa dostępność oraz uniwersalność dla wszystkich przedsiębiorców; względnie niski koszt znoszący ryzyko braku dostępności.
  • muszą być dostosowane do krajowych realiów;
  • dostosowanie wymagać i warunków wobec przedsiębiorstw ubiegających się o certyfikat do oczekiwań zamawiającego (PGL LP).

Więcej informacji  na stronie http://www.gdansk.lasy.gov.pl

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -