Seminaria

Podsumowanie I edycji płatnych staży

22 listopada 2013r. na Wydziale Inżynierii Produkcji odbyło się panelowe spotkanie podsumowujące I edycję płatnych staży realizowanych w ramach projektu „Program doskonalenia dydaktyki SGGW w dziedzinie pozyskiwania surowców roślinnych dla energetyki w kontekście celów Strategii Europa 2020”

W spotkaniu uczestniczyli stażyści I edycji, ich opiekunowie z firm prezentowanych powyżej i studenci zainteresowani udziałem w kolejnej edycji. Projekt przeznaczony jest dla studentów kierunków: technologie energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji), technologii drewna (Wydział Technologii Drewna) i biotechnologii (Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu).

Opinia stażystów i Firm była zgodna, że to bardzo udane i celne przedsięwzięcie. Stażyści zdobywają praktyczne doświadczenie w zawodzie, a firmy biorą czynny udział w doskonaleniu procesu kształcenia wybranych kierunków studiów.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags: , ,

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -