Konferencje

VII Konferencja dla nauczycieli szkół rolniczych – 21-22 listopad 2013r.

W dniach 21-22 listopada 2013 r. na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 164,  po raz siódmy odbyła się konferencja naukowo-techniczna dla nauczycieli rolniczych szkół średnich. Organizatorami są: redakcja miesięcznika AGROmechanika oraz Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Tematami przewodnimi tegorocznego spotkania były „Trendy w rozwoju techniki zbioru zielonek” oraz „Trendy w rozwoju i zastosowaniu ciagników rolniczych

Po sukcesie poprzednich Konferencji, które poświęcone były m.in. nowoczesnym technikom w ochronie roślin, innowacjom w nawożeniu kontynuacja spotkania z nauczycielami oraz przybliżanie im najnowszych tendencji w kolejnych działach techniki rolniczej jest sprawą bezdyskusyjną. Tak jak w latach poprzednich, również tym razem spotkanie miało charakter warsztatów.

Udział w konferencji był bezpłatny. Na spotkanie przyjechało blisko 80 osób z terenu całego kraju, a wraz z pracownikami naukowymi Wydziału gościliśmy ok. 100 osób.

W czasie trwania Konferencji, nie tylko przedstawiciele szkół średnich ale także pracownicy i studenci Wydziału mieli okazję zapoznania się z nowoczesnymi technologiami w prezentowanych działach techniki rolniczej.

Udostępnij na:
Udostępnij na FacebookuUdostępnij na Google+Udostępnij na TwitterzeUdostępnij na ŚledzikuUdostępnij na wykopiePobierz Społecznościową 6PL
Tags:

Wydział Inżynierii Produkcji to ponad 30 lat tradycji kształcenia studentów. Kierunki studiów - Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Technologie Energii Odnawialnej, a od roku akademickiego 2015/16 Inżynieria Systemów Biotechnicznych. Oferujemy studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia I stopnia kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera, a studia II stopnia uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Oferujemy również studia podyplomowe i doktoranckie. Prowadzimy kursy i szkolenia. Organizujemy kurs pilarza uprawniający do pracy w zawodzie drwala zarówno w kraju i za granicą. W nowoczesnych laboratoriach prowadzimy badania maszyn rolniczych i leśnych.

Pozycjonowanie

- kontakt z administratorem -